Hong Kong

Definitívne známky Hong Kongu s dizajnom busty od Arnolda Machina boli vydávané v rokoch 1992-1996, booklety aj v roku 1997. Busta bola doplnená na pozadí nápisom Hong Kong v čínskych znakoch písaných ručným kaligrafickým písmom. Celkový dizajn je prácou I. Leunga. Známky boli dostupné vo forme hárkov, roliek, bookletov a hárčekov. Väčšina bola tlačená firmou Enschede, ale časť tlačila aj austrálska firma Leigh-Mardon z Melbourne. Použité boli dve techniky tlače - photogravírovanie a litografia.

Vyššie/nižšie nominály a ich formát

Známky do nominálnej hodnoty 5 dolárov majú klasický malý formát, aký sa používa aj pre britské definitívne Machins. Nominály 10 dolárov a viac majú väčší rozmer, podobný ako britské pre-decimálne (recess) vysoké nominály. Tri z nich (na nasledujúcom obrázku prvé tri) vyšli ako definitívne známky, ďalších jedenásť bolo súčasťou hárčekov. Teda celkovo ich je vo veľkom formáte 14.

Hong Kong, veľký formát 
              Hong Kong, veľký formát

Kompletná sada vyšších nominálov (10$ a viac) vo väčšom formáte

Hárčeky (sheetlet) s vyššími nominálmi obsahovali vždy len jednu $10 známku a nájdeme ich pod nasledujúcimi označeniami: Definitives (No.5,6,7,9,10), Classics (No.2,6), Exhibition (No.1,2,3) a Olympics.

Hárček s označením Definitives No.8 obsahuje tiež len jednu známku, ale $5 a už v malom formáte. Hárčeky Classics No.3,4,5,7,8,9 boli súčasťou bookletov a obsahujú bloky šiestich známok tiež v malom formáte. Ukážka niekoľkých z nich:

Hong Kong Classics #3

6-blok z bookletu Classics No.3

Hong Kong Classics #4

6-blok z bookletu Classics No.4

Hong Kong Classics #5

6-blok z bookletu Classics No.5

Zberateľské zaujímavosti

Pre zberateľov sú velmi zaujimavé bloky s farebnými tlačiarenskými značkami a číslami cylindrov. Značky (tzv. traffic lights) sú, narozdiel od okrúhlych britských, štvorcové. Dve pre farby pozadia, jedna pre farbu hlavy. Často sa jedná o 4-bloky, ale v ponuke nájdeme aj väčšie, až 20-bloky.

Hong Kong, 20-blok s farebnými tlačiarenskými značkami

Hong Kong, 20-blok s farebnými tlačiarenskými značkami

Parametre a ochranné prvky

Aj pre Hong Kong je možné budovať zbierku podľa rôznych parametrov: základnú podľa nominálov, alebo širšiu podľa typu tlače, tlačiarne, zúbkovania, zdroja, (ne)prítomnosti ochranných prvkov.

K ochranným prvkom môžeme zaradiť okrem fosforových pásikov či vodoznaku (Crown CA) aj kontrolné číslo na zadnej strane každej piatej známky v rolke, či špecálnu perforáciu. Nejde o typickú eliptickú, ktorá bola použitá u britských Machins, ale o zväčšené rohové dierovanie, ktoré je dobre viditeľné na hárčekoch:

Hong Kong, zväčšená rohová perforácia

Zväčšená rohová perforácia, hárček (sheetlet) Exhibition No.2

Posledné vydanie

K dostupným filatelistickým materiálom patria klasicky aj obálky prvého dňa vydania (FDC). Zaujímavosťou je ale obálka posledného dňa vydania z 25. januára 1997. Známky Hong Kongu ako britského územia stratili platnosť 1. júla 1997, kedy prešlo územie pod čínsku správu.

Hong Kong, Obálka POSLEDNÉHO dňa vydania (1997)

Obálka POSLEDNÉHO dňa vydania (1997)