Tlačiarenské značky na medzihárčí

Niekedy sa k zberateľom dostanú neporezané tlačové hárky s neoddelenými priehradkovými hárkami. Známky zo susedných hárkov spojené plochou papiera sa v anglickej terminológii nazývajú gutters (z angl. gutter = žľab). V slovenčine sa táto časť nazýva medzihárčie. To môže byť čisté alebo s tlačiarenskými značkami.

Medzihárčie so stredovou šípkou

Medzihárčie so stredovými šípkami (1976)

Traffic lights a arrows

Pri Machins sú zaujímavé dva druhy týchto značiek - farebné kruhové stupnice v rámčeku, tzv. traffic lights a šípky určujúce stred hárku, tzv. arrows. Traffic lights nájdeme len u Machins vo veľkom formáte z rokov 1977-1986 v nominálnych hodnotách £1, £1.30, £1.33, £1.41, £1.50, £1.60, £2 a £5.

Medzihárčia s farebnými značkami

Medzihárčia s farebnými značkami, Traffic lights (1977 a 1984)

Najčastejšie sa s medzihárčím zbierajú páry, ale v zbierkch nájdeme aj bloky z viacerých párov, prípadne samostatné kusovky s vyššie spomínanými tlačiarenskými značkami.