Ochranné prvky

V snahe zabrániť množiacim sa pokusom o falšovanie poštových známok boli postupne aj pri produkcii Machins zavádzané rôzne ochranné prvky (security features). Základné sú popísané nižšie:

Eliptická perforácia

U Machins bola zavedená eliptická forma perforácie 6. apríla 1993. Jedna alebo viac dier majú namiesto kruhového tvaru formu elipsy. Machins s týmto druhom perforácie sú označované aj ako Y-Machins, podľa katalógových čísel Stanley Gibbons, ktoré majú rozsah od Y1667 do Y1803.

Ukážka Y-Machins s eliptickou perforáciou

Ukážka Y-Machins s eliptickou perforáciou

Štandardne sa elipsy nachádzajú v spodnej časti vertikálnych strán, ale existuje vydanie, kde sú omylom vytvorené v hornej časti, konkrétne ide o Prestige booklet Merchant Navy z roku 2013:

Merchant Navy, eliptická perforácia hore

Booklet Merchant Navy, eliptická perforácia hore

Elipsy sa môžu okrem pozície odlišovať aj dĺžkou a tvarom. Rozlišujeme dva základné typy, eR a eS, kde eR má zaoblené vertikálne strany (Rounded) a vyzerá užšie vo vrchnej a spodnej časti. Oproti tomu eS má skoro rovné strany (Straight) a vyzerá širšie vo vrchnej a spodnej časti. Tieto rozdiely je ľahšie identifikovať pri spojených známkach, teda pároch a blokoch.

Oválne výrezy

V angličitne Security cuts, Security slits. Ide o 4 výrezy v tvare U, ktoré dokopy vytvárajú dva ovály. Boli zavedené od roku 2009 v snahe zabrániť opätovnému predaju a použitiu známok, ktoré po použití ostali bez pečiatky, prípadne bola slabo viditeľná. Tieto výrezy spôsobia znehodnotenie známok pri pokuse odlepiť ich z plochy, kde boli použité.

Typy oválnych výrezov

Typy oválnych výrezov

Machins s týmto ochranným prvkom sú označované aj ako U-Machins, podľa katalógových čísel Stanley Gibbons, ktoré majú rozsah od U2911 do U3966, a tiež podľa tvaru výrezov. Ďalšie často používané označenie pre tieto známky je Security Machins.

Textové kódovanie

Pri modernizácii postupov tlače nastala možnosť pridať súvislý vlnový vzor s textom vyplnený perleťovým atramentom. Jednou z jeho vlastností je, že sa mení jeho viditeľnosť v závislosti od uhla náhľadu.

Kód podľa zdroja známky (od 02/2009)

Ako prvé bolo do textu zakomponované kódové označenie zdroja odkiaľ známka pochádza. Okrem ochrannej funkcie proti falšovaniu jeho hlavnou úlohou bola ľahká identifikácia zdroja v prípade technických problémov vydania, napríklad pri slabom alebo chýbajúcom signále fosforových pásikov.

Textové kódy majú nasledovné významy:

  • Bez špeciálneho kódu - text je MAIL a zdroj známok je priehradkový hárok.
  • B - zdroj je Business Sheet. Kód má tvar MBIL alebo ROYBL.
  • C - zdroj je Custom Booklet (známkový zošitok so 6 známkami 1.triedy, vydaný pri špeciálnych príležitostiach). Kód má tvar MCIL.
  • F - zdroj je booklet of Four stamps (známkový zošitok so 4 známkami). Kód má tvar MFIL alebo FOYA.
  • M - zdroj je Miniature sheet (hárček). Kód má tvar MMIL.
  • P - zdroj je Prestige booklet (výročný známkový zošitok). Kód má tvar MPIL.
  • R - zdroj je Roll of 10 000 stamps (rolka s 10 000 známkami). Kód má tvar MRIL.
  • S - zdroj je booklet of Six stamps (známkový zošitok so 6 známkami). Kód má tvar MSIL.
  • T - zdroj je booklet of Twelwe stamps (známkový zošitok s 12 známkami). Kód má tvar MTIL.

Ukážka textových kódov

Image credit: Connoisseur Catalogue, Connoisseur Publications. Ukážka textových kódov.

U príležitostného vydania Diamond Jubilee majú kódy odlišný tvar: MBND, ILBE, MCND, ILFE, MMND, MPND, MSND a MTND. Sú odvodené od slov diaMOND a jubILEE.

Kód podľa roku vydania (od 01/2010)

K vyššie uvedeným textovým kódom označujúcim pôvod známky sú od januára 2010 pridané aj kódové označenia pre rok vydania. Oficiálne mali byť posledné dve písmená slova MAIL nahradené rokom, čiže výsledný kód pre rok 2012 má byť MA12, ale tlačiarenské firmy nedodržiavajú dôsledne toto pravidlo a vyskytujú sa aj kódy s číslom v strede, ako napríklad M11L, M12L a M13L.

Pri výročnom vydaní 65th Anniversary (£5 Sapphire Blue) je text ACCESSION upravený na ACCE17ION.

Barcode (03/2021)

Skúšobné vydanie Business hárku s 50 známkami pre 2.triedu má nový bezpečnostný prvok - QR kód. Nové známky používajú datamatrix technológiu, čo v praxi znamená, že každá známka bude mať unikátny kód. Tento bude naskenovaný pri použití a známka bude v systéme evidovaná ako použitá, hoci fyzicky bude neopečiatkovaná. Každý ďalší pokus o použitie takejto známky bude systémom zamietnutý.

2.trieda s QR kódom

2.trieda s QR kódom (2021)

Známka má vačší rozmer ako doteraz štandardne používané a perforácia na pravej strane je len simulovaná.

Hong Kong

Ochranným prvkom použitým pre Machins Hong Kongu sa venujem v sekcii zameranej na toto bývalé zámorské územie. Zaujímavosťou je použitie vodoznaku, ktorý u britských vydaní chýba.

Falzifikáty

Tak ako u iných cenín, aj u Machins boli zachytené v obehu podvrhy. Chýbajú im ochranné prvky, majú iný typ papiera, zúbkovania či odlišný farebný odtieň v porovnaní s oficiálnym poštovým vydaním. Známy je napríklad výskyt falzifikátov 24p (vtedajšia tarifa pre 1.triedu) vo farbe rust z roku 1993:

Opakovane boli falšované aj vydania pre 1. a 2. triedu, či ostatné predplatené služby. Ukážka s porovnaním falzifikátu a originálu pre Royal Mail Signed For (Large): horná známka je podvrh, s odlišným štýlom zvlneného textu, bez reakcie pod UV svetlom, bez fosforových pásikov, na viditeľne odlišnom podkladovom papieri, s rozdielnou hrúbkou fontu atď. Spodná známka je platné poštové vydanie.

RMSF Podvrh vs originál

Royal Mail Signed For: Podvrh (hore) vs originál (dolu)