Coil strips

Jednou z foriem, v ktorých sú vydávané známky, je rolka. V angličtine je ekvivalentom označenie coil. Tieto Machins môžeme rozdeliť na dve základné skupiny - rolky so známkami s rovnakou nominálnou hodnotou, tzv. sinlge-values coils a so známkami viacerých nominálnych hodnôt, tzv. multi-value coils.

Horizontálne pásiky

Oddelené časti týchto roliek, pásiky niekoľkých kusov známok, sa nazývajú coil strips. V tejto kapitole sa zameriame na horizontálne pásiky. Tie delíme na dve podskupiny - z roliek dodávaných priamo do poštových známkových automatov (označenie Gx) a dodávané ako príloha v magazíne Readers Digest (označenie RDx).

Čo sa týka peňažného systému, len jediný pásik vyšiel ešte v pre-decimálnej ére, s celkovou nominálnou hodnotou 1 shilling (12p), zvyšných 12 pásikov je už v novej desiatkovej mene. Posledný vyšiel v roku 1995.

Tab.: Zoznam 13-tich základných verzií horizontálnych pásikov z roliek (Coil strips)
Nominálna
hodnota
Rok
vydania
Označenie
Britskej pošty
Označenie
v katalógu SG
Zloženie pásika Ukážka
1/- (12p) 1967-69 GS/GL Pre-decimal 2p,2p,3p,1p,4p GS/GL
5p 1971 G1/G2 UMC1/4 2p,½p,½p,1p,1p G1/G2
10p 1975 G3 UMC5/6 6p,2p,1p,½p,½p G3
10p 1977 G4 UMC7 7p,1p,1p,½p,½p G4
10p 1980 G5 UMC8 8p,1p,1p + 2 kupóny G5
11½p 1981 RD1 UMC9 2½p,3p,3p,3p RD1
12½p 1981 RD2 UMC10 ½p,4p,4p,4p RD2
13p 1984 RD3 UMC11/12 1p,4p,4p,4p RD3
14p 1988 RD4 UMC13 2p,4p,4p,4p RD4
15p 1989 RD5 UMC14 4p,4p,4p,3p RD5
17p 1990 RD6 UMC15 4p,4p,4p,5p RD6
18p 1991 RD7 UMC16 5p,5p,4p,4p RD7
19p 1995 RD8 UMC17 5p,5p,5p,4p RD8

Pri pre-decimálnych vydaniach je GL označenie veľkej rolky s 3000 známkami (tlačiarenský stroj G, Large, 600x5 známok), GS je označenie menšej rolky s 1500 známkami (G, Small, 300x5známok). Kompletná GL rolka má v súčasnosti katalógovú hodnotu okolo £1000.

Čo do zbierky

Horizontálne pásiky pozostávajú zo 4 resp. 5 známok a z každého pásika tým pádom existuje 4 resp. 5 kombinácií, podľa toho, ako bol odtrhnututý z rolky. Ukážka 5-kombinácie pre pásik G3.

Základná zbierka 13 pásikov sa dá vyskladať pomerne ľahko a lacno. Doplnenie všetkých možných kombinácií je už o čosi náročnejšie. A ak chce zberateľ vytvoriť šepcializovanú zbierku a rozlišovať do hĺbky aj ďalšie parametre ako je typ lepu, papiera, fosforových pásov či vydaní s chybami, to si už vyžaduje viac času i finančných investícií (hlavne pre chybotlače).