Pohľadnice a postery

PHQ Cards

Názvom PHQ Cards sú označované pohľadnice zobrazujúce zväčšenú poštovú známku, definitívnu alebo pamätné vydanie. Skratka PHQ znamená Postal Headquarters. Pohľadnice sa dajú nájsť čisté (mint) alebo ofrankované. V prípade ofrankovania väčšinou ide o rovnakú známku ako je na nich vyobrazená a často zvykne byť nalepená na prednej strane pohľadnice. Pečiatka je mnohokrát príležitostná, napríklad prvého dňa vydania alebo z filatelistickej výstavy. Štandardný rozmer karty je 104 mm x 148 mm.

Pohľadnice D6 a D7 (1993, 1995) so známkami a príležitostnými pečiatkami. Tlač - House of Questa

Prvé pohľadnice s Machins boli vydané Britskou poštou v roku 1993. Okrem Britskej pošty produkuje PHQ Cards aj Britské poštové múzeum (British Postal Museum & Archive), napríklad ako pri 40-tom výročí od vydania prvej známky s dizajnom Machin. Táto pohľadnica je zaujímavá aj tým, že zobrazuje neexistujúcu známku s "nominálom" 40th.

Katalógové označenia

V katalógoch špecializujúcich sa na tieto pohľadnice nájdeme niekoľko označení. Základné je PHQ a číslo. Pokiaľ je vyobrazená definitívna známka, je často použité označenie začínajúce písmenom D. Pod jedným takýmto katalógovým číslom sa môže nachádzať buď 1 pohľadnica, alebo aj celý set pohľadníc.

Napríklad D30 z roku 2008 je set 24 rôznych kusov s názvom Machin Definitives v nasledovnom zložení: 1p, 2p, 5p, 9p, 10p, 15p, 16p, 20p, 2nd class (blue), 1st class gold, 2nd class large, 48p, 50p, 1st class gold large, Worldwide postcard, 56p, Europe 40 gr, 81p, £1 ruby, Worldwide 40 gr, £1.50, £2.00, £3.00 a £5.00. Tlač zabezpečila firma Fulmar Colour Printing.

D30 - Machin Definitives (2008), Sada 24 pohľadníc

D30 - Machin Definitives (2008), Sada 24 pohľadníc

Mnoho zberateľov využíva tieto pohľadnice aj ako podkladový materiál na zbieranie rôznych pečiatok, čo vytvára priestor pre ďalšiu, už samostatnú zberateľskú oblasť s bohatým portfóliom.

Postery nových vydaní

Britská pošta propaguje nové vydania definitívnych známok aj cez prezentačné postery, ktoré môžeme vidieť v angličtine alebo waleštine. Niekoľko ukážok posterov s Machins z rôznych časových období:

Reklamné postery na nové vydania definitívnych známok

Zbieranie posterov je už samostatná zberateľská oblasť a venujú sa jej špecializované stránky. Pre zberateľov Machins sú postery doplnkovým grafickým materiálom, vhodným na obohatenie zbierky a doplnenie súvisiacich informácií, napr. konkrétnych dní vydania jednotlivých definitívnych známok, vtedy platné tarify či filatelistické detaily. Ukážky sú z postera k vydaniu z 26. októbra 1993.