Informácie na nových hárkoch

Od roku 2009 nájdeme na okrajoch nového typu hárku celkovo až 8 doplňujúcich informácií - číslo cylindra (napr. W1), pozičnú mriežku, meno použitej farby (napr. Holly Green), dátum tlače (napr. 10/03/20), typ použitého papiera (napr. MIX Paper), čiarový kód, nominálnu hodnotu známok (napr. P382) a certifikáciu. Hárok celkovo obsahuje 25 známok, v piatich radoch po päť.

Keďže každá z týchto doplňujúcich informácií sa nachádza len pri jednej známke z celého 25 kusového hárku, jednotlivo sa tieto známky s popisnými okrajmi predávajú drahšie ako rovnaké známky bez okraja, v závislosti aj od aktuálnej dostupnosti a roku vydania. V ponuke sú dostupné aj bloky, pásiky a páry s kombináciami viacerých tabov, napr. cylinder + pozičná mriežka (horizontálny 4-blok až 10-blok), alebo celá ľavá strana (vertikálne, pásik 5-tich alebo 10-blok).

Kompletný hárok 25

Kompletný hárok 25 známok s doplňujúcimi informáciami na okrajoch

Colour Tabs

Medzi zberateľmi sú už tradične obľúbené krajné známky v spojení s číslom cylindra, pozičnou mriežkou, dátumom tlače a najnovšie aj s názvom farby - Colour Tab. Niektorým stačí z každej farby jedno vydanie z ľubovoľného roku, iní zbierajú kompletné sady po jednotlivých rokoch (počínajúc od 2009), takže napríklad z 20p Light Green majú v zbierke 10 rôznych kusov (vydaná v 2011, 2012, 2014-2021 každý rok).

Colour Tab Light Green 20p

Light Green 2018 Colour Tab (M18L+MAIL)

Zaujímavý je rozsah použitých farieb a ich názvy. Napríklad v rámci zelenej farby nájdeme veľké množstvo odtieňov: Dark Green, Light Green, Sea Green, Gooseberry Green, Lime Green, Holly Green, Emerald Green, Dark Pine Greeen, Tarragon Green, Spruce Green, Aqua Green.

Od roku 2009 bolo vydaných viac ako 70 rôznych nominálov, pri ktorých môžeme nájsť Colour Tab. Niektoré farby sa opakujú viackrát, či už pri inom nominále alebo rôznom roku vydania. Pri vyzbieraní všetkých dostupných kombinácií farba/rok sa dostaneme na vyše 200 známok (počty platné k 2021). Pripravil som prehľadný zoznam jednotlivých nominálov s názvami farieb a rokmi vydania, ktorý môže slúžiť ako pomôcka.

Na záver ešte ukážka pre porovnanie, ako vyzeralo označovanie použitej farby na okraji predošlých typov hárku. Zobrazené sú časti hárkov produkovaných v rokoch 2005 a 2007 tlačiarňou De La Rue.