Regionálne vydania

Početnú skupinu tvoria regionálne Machins (angl. regionals/country definitives) s heraldickým symbolom umiestneným v ľavom hornom rohu. Pošta zmenila oficiálne pomenovanie týchto vydaní od januára 1974 z počiatočného "regionals" na "country stamps" pre nevôľu časti verejnosti, ale medzi zberateľmi ostal zaužívaný termín regionals. Zaradzujeme sem Severné Írsko (Right Red Hand of Ulster), Škótsko (Lion of Scotland), Wales (Dragon of Wales) a ostrov Man (Three Legs of Man).

Vydavateľská činnosť

Najmenej známok bolo vydaných pre posledne menovaný Isle of Man, iba 4 nominály v júli 1971 (2½p, 3p, 5p, 7½p). Pre ostatné regióny bola vydavateľská činnosť oveľa bohatšia - 60 a viac známok pre každú oblasť - a trvala skoro 3 desaťročia.

Wales vydal 4 nominály (20, 26, 37, 63) až v dvoch verziách, v prvej klasickej s označením meny a v druhej bez označenia meny, teda len s číslom a chýbajúcim písmenom p. K vynechaniu došlo kvôli waleskému jazykovému zákonu. Penca sa vo waleštine povie ceiniog, ale "c" nakoniec nebolo použité, aby nedošlo k zámene pencí za centy ostatnými obyvateľmi Británie.

SEV. ÍRSKO

Northern Ireland

ŠKÓTSKO

Scotland

WALES

Wales

MAN

Isle of Man

Image credit: Robin Harris, Adminware

Za zmienku stojí aj fakt, že hoci v mnohých prípadoch majú regionálne verzie v porovnaní s národnými vydaniami viditeľne odlišný odtieň, pomenovanie použitej farby z oficiálnych zdrojov je rovnaké. Ako dobrý príklad môžu poslúžiť rôzne odtiene modrosivej (bluish grey) u 4½p:

Regionálne farby a odtiene

Image credit: Myall Douglas, The Complete Deegam Machin Handbook

Typy heraldických symbolov

Tak ako pri národných vydaniach, aj tu má zberateľ možnosť rozlišovať rôzne detaily a podľa nich budovať zbierku. Okrem klasických parametrov ako je farba, tlačiareň, typ tlače, fosforové pásiky či zúbkovanie, regionálne Machins sa odlišujú aj v type použitých heraldických symbolov. Škótsko, Wales aj Severné Írsko majú po dva základné typy. Pri pozornom skúmaní si môžeme všimnúť rozdiely vo vykreslení. Ako vidieť v názornej ukážke pre Škótsko - oko, jazyk, hriva, zadné nohy a chvost leva vyzerajú inak:

Regionálne symboly - rozdiely

Image credit: Connoisseur Catalogue, Connoisseur Publications

Pre každý región s rozlíšenými typmi heraldických symbolov existuje niekoľko nominálov, ktoré sa vyskytujú s oboma dostupnými typmi. Farby uvádzam v angl. forme pre lepšie vyhľadávanie v katalógoch a u predajcov:

Škótsko

  • 13p (reddish brown)
  • 17p (blue grey)
  • 22p (moss green)
  • 31p (deep lilac)

Wales

  • 13p (reddish brown)
  • 17p (blue grey)
  • 28p (greyish violet)

Severné Írsko

  • 17p (blue grey)
  • 28p (greyish violet)
  • 31p (deep lilac)

FDC a booklety

Regionálne Machins môžeme samozrejme nájsť aj na obálkach prvého dňa vydania (FDC) a v Prestige bookletoch. V niektorých prípadoch ide o kombináciu viacerých krajín, ako vidieť na nasledovnom príklade:

Regionálne booklet DX18

Ukážka booklet pane z Prestige Bookletu DX18 z roku 1996 (Škótsko, Wales, Sev. Írsko a národné vydanie).

Desiatkový systém a posledné vydania

Všetky regionálne Machins boli vydané už v novom desiatkovom systéme, hoci sa pôvodne uvažovalo s ich vydaním aj ako pre-decimals. Kvôli nahusteným produkčným plánom a finančnej nevýhodnosti nahrádzať existujúce známky len na krátky čas pred decimalizáciou, sa od týchto plánov upustilo. Nakoniec došlo k meškaniu tlače aj pri desiatkovej mene, prvé regionálne Machins vyšli až 7. júla 1971 (Prvé národné 5. jún 1967).

Posledné vydania regionálnych Machins vyšli v roku 2000, nečíselný nominál 1st (pre Wales dvojjazyčne) vo farbe flame, odvtedy už všetky krajiny vydávajú namiesto Machins tzv. Regional pictorials, kde sú na známke dominatné národné emblémy/motívy a silueta kráľovnej je už len doplnková resp. plní funkciu označenia britskej pošty.