Prehľad parametrov

Ak položíme pred seba dve Machins rovnakej farby s rovnakou nominálnou hodnotou, môže ísť o dva rôzne typy, hoci na prvý pohľad vyzerajú pre laika úplne rovnako. Čo si všímať a aké parametre porovnávať? Douglas Myall v prvých kapitolách Machin Handbooku rozlišuje a popisuje až 17 vlastností:

Následne delí rozlišovanie týchto parametrov a budovanie zbierky do 3 úrovní - začiatočník, pokročilý a špecialista. V prvej úrovni sú parametre 1-4, v druhej 5-8 a 12, no a v tretej aj tie najnáročnejšie na identifikáciu, 9-11 a 13-17. Samozrejme, zberateľ si môže vybrať tie parametre, ktoré sú pre neho najviac zaujímavé a kombinovať ich aj medzi úrovňami.

1. Nominálna hodnota alebo predplatená služba

Začneme tým, že určíme či je nominálna hodnota v starej alebo novej mene, teda či patrí medzi pre-decimals alebo decimals. Od júna 1967 do februára 1971 sa používali pre-decimals a sú tiež označované aj ako £sd Machins. 1 libra sa delila na 20 shillingov a 1 shilling na 12 pencí. V starej mene bolo vydaných celkovo 20 nominálov. Všetky Machins vydané po februári 1971 sú už v desiatkovom systéme, kde 1 libra = 100 pencí.

Ak je namiesto číselného vyjadrenia nominálnej hodnoty použité označenie predplatenej služby, hovoríme o NVI Machins. Jedná sa o prvú a druhú triedu, zásielky do Európy a celého sveta (Worldwide), poistené, doporučné listy a podobne.

2. Farba

Od roku 1967 do súčasnosti boli vydané Machins v širokej farebnej palete. Dostupné zdroje uvádzajú vyše 130 použitých farieb. Pri rôznych tlačiarenských firmách a technikách tlače existujú samozrejme navyše aj jemne (ale zreteľne) sa odlišujúce odtiene. Čo sa týka názvov farieb, v jednotlivých katalógoch sa môžu niektoré líšiť, keďže vydavatelia používajú rozličné systémy identifikácie a určovania farieb.

Oficiálnemu označovaniu farieb na hárkoch sa venujem v sekcii Colour Tabs.

3. Rozmer a tvar

Štandardný rozmer u Machins je 20x24 mm orientovaný na výšku. Okrem tohto základného formátu existuje aj niekoľko ďaších, či už pre High Values alebo NVI Machins. Ukážka s proporčným porovnaním:

Rôzne veľkosti a formáty Machins

Image credit: Robin Harris, Adminware. Rôzne veľkosti a formáty Machins.

4. Dizajn: národné, regionálne a príležitostné vydania

Popri základných celonárodných vydaniach existujú aj regionálne Machins, doplnené heraldickým symbolom v ľavom hornom rohu, a príležitostné, napríklad so spoločným vyobrazením dvoch kráľovien, Viktórie a Alžbety II.

5. Spôsob tlače

Existujú tri základné spôsoby tlače v závislosti od toho, či obraz je nad, na alebo pod povrchom tlačovej dosky alebo iného média. V rámci každého z týchto spôsobov existuje veľa podskupín. Napríklad Gravure a Intaglio (Recess) sú rôzne typy tretej metódy.

Pri produkcii Machins boli použité všetky tri spôsoby v rôznych formách. Väčšina Machins je vytlačená pomocou hĺbkotlače (Photogravure). Druhou najpoužívanejšou metódou je litografia (Lithography). Nasleduje gravírovaná (Engraved) tlač.

Zaujímavosťou sú Profile on Print prestige booklet vydaný v roku 1999, ktorý obsahoval aj NVI Machins vytlačené typografiou (Typographed) a reliéfnou tlačou (Embossed), a 1 librová výročná známka z roku 2017, vydaná pri príležitosti 50-teho výročia používania Machinovho dizajnu, potiahnutá fóliou z 22-karátového zlata.

Typy tlače

Image credit: Robin Harris, Adminware. Typy tlače.

6. Tlačiarenská firma

Na výrobe Machins sa podieľalo viacero tlačiarenských firiem. Okrem pôvodných Harrison (v roku 1997 po odkúpení firmy došlo k zmene mena na De La Rue) sa z dôvodu potrieb trhu začali produkovať aj v tlačiarniach Questa, Waddington, Walsall, Enschedé a Cartor. Nemali by sme opomenúť ani prvé high values vydania (intaglio, hĺbkotlač), ktoré produkovala firma Bradbury Wilkinson and Company.

Pri známkach Hong Kongu časť produkcie zabezpečovala aj austrálska firma Leigh-Mardon z Melbourne.

7. Typ použitého papiera

Produkcia Machins rôznymi tlačiarenskými technikami si vyžaduje aj použitie vhodného papiera pre tlač. Iné vlastnosti sú vhodné pre hĺbkotlač a iné pre litografiu. Ďalšie rozdiely vznikajú pri následnej úprave papiera, pri použití fosforu a lepu. Jednotlivé typy sa v odbornej literatúre označujú skratkami, napríklad PCP (Phosphor Coated Paper) - fosforom potiahnutý papier a podobne.

8. Typ použitého lepu

Rozlišujeme tri základné typy lepu (mimo samolepiacich vydaní): Arabský, Dextrin a PVA (Polyvinyl Alkohol).

9. Zúbkovanie

U Machins v malom formáte sa vyskytujú nasledujúce zúbkovania: 14¾x14 (najčastejšie, viacero firiem), 13½x14 (Questa and Waddington) a 13¾x14 (Walsall). Jediná známka, 1st vo farbe flame, bola omylom vytlačená aj vo formáte 12¾x13.

Poznámka: V niektorých zdrojoch nájdeme zaokrúhlené hodnoty, napríklad 14¾x14 je uvádzané ako 15x14.

Popri štandardnom zúbkovaní boli v roku 1993 uvedené do obehu aj známky s eliptickou perforáciou ako bezpečnostným prvkom. Elipsy sa môžu odlišovať dĺžkou, tvarom a pozíciou.

10. Smer tlače

Neodkazuje na smer v ktorom prešiel papier tlačiarenským strojom, ale zdanlivo rozdielny smer tlače u protichodne spojených dvojíc známok, tête-bêche, napríklad v bookletoch.

11. Pôvod známky

Drvivá väčšina doteraz vydaných Machins pochádza z bookletov. Ďalšími zdrojmi sú klasické priehradkové hárky (s 25, 50, 100, 200 alebo 240 známkami) a zvitky (rolky). Známky s odlišnými parametrami môžeme nájsť aj v doplnkových filatelistických materiáloch ako sú napríklad hárčeky.

12. Typ použitého fosforu (chemické zloženie)

Počas celého obdobia vydávania Machins bolo vyskúšaných viacero typov fosforu, ktoré pod ultrafialovým svetlom vykazujú odlišné sfarbenie - žlté, modré a fialové odtiene.

13. Spôsob aplikácie fosforu

Pri aplikácii fosforu rozlišujeme dva základné spôsoby - fosfor zapracovaný priamo v papieri a fosfor aplikovaný na povrch papiera. Pri druhom spomínanom spôsobe môže ísť o pokrytie celého papiera, alebo len jeho časti, kedy dochádza k vzniku fosforových pásov. Na známkach nájdeme buď 1 alebo 2 pásy, s rôznou šírkou, dĺžkou a umiestnením (na okrajoch, v strede). Používané značenie je nasledovné: 2B - 2 fosforové pásiky, LB - pásik na ľavom okraji, RB - pásik na pravom okraji, CB - pásik umiestnený v strede.

14. Fluorescenčný atrament

Prvý krát bol fluorescenčný atrament použitý vo funkcii bezpečnostného prvku v rokoch 1999/2000 na Machins produkovaných tlačiarňami Enschedé a De La Rue. Išlo o nominálne hodnoty £1, £1.50, £2, £5 v malom formáte. V týchto prípadoch celá potlačená oblasť fluoreskuje v zelených odtieňoch.

15. Typ hlavy, veľkosť a pozícia

Základné delenie je na typ A a B. Najviditeľnejší rozdiel je v spodnej časti busty, buď je jej základňa plochá alebo zaoblená. Ďalšie rozdiely sa vyskytujú napríklad v centrálnom kríži na korune (otvorený/uzavretý v ľavej hornej časti), v perlách z náhrdelníka (veľkosť, počet) alebo vo zvlnených vlasoch (detail vypracovania). Pri porovnaní rôznych detailov definuje Myall Douglas v Machin Handbooku až 20 podtypov zobrazenia hlavy.

Ukážka rozdielnych detailov, typ hlavy B4

Image credit: Douglas Myall, The Complete Deegam Machin Handbook. Rozdielne detaily, typ hlavy B4

16. Typ nominálnej hodnoty (font, hrúbka atď.)

Dva nominály (5p a 54p), vydané v januári 2010 tlačiarňou Cartor, mali omylom použitý iný typ fontu. Namiesto štandardného, ktorý vytvoril Jeffery Matthews, je na známkach Garamond One. Zberateľ ich nájde v Classic Album Covers prestige booklete.

V roku 1983 boli zavedené užšie číslice. Túto zmenu si vyžiadalo použitie nominálnych hodnôt ako napríklad 20½, ktoré zaberali príliš veľa miesta. Sedem nominálov existuje s oboma variantami, so širokým aj úzkym číslom:

Šírka nominálnej hodnoty

Image credit: Robin Harris, Adminware. porovnanie šírky nominálnej hodnoty.

17. Pozícia nominálnej hodnoty

Pri pozornom skúmaní nominálnej hodnoty si všimneme rôzne pozície umiestnenia vzhľadom k okrajom známky a k buste. Môže byť posunutá horizontálne aj vertikálne od "ideálnej stredovej" pozície.

Vertikálne posuny nominálnej hodnoty

Image credit: Robin Harris, Adminware. Vertikálne posuny nominálnej hodnoty.

Ako vidieť, pri rôznych vzájomných kombináciách vyššie spomínaných vlastností existuje obrovské množstvo typov Machins a záleží len na zberateľovi, do akej hĺbky chce rozlišovať jednotlivé parametre a vrámci rozpočtu dopĺňať svoju zbierku.