Používané pojmy

Prehľad základných anglických výrazov súvisiacich s Machins, používaných v katalógoch, predajcami, zberateľmi a v dostupných zdrojoch:

Booklet

Známkový zošitok obsahujúci väčší počet známok zošitých alebo zložených v tvrdšom obale. Ak sú v zošitku známky rôznych nominálnych hodnôt, susediace páry vytvárajú kombinácie, ktoré nie sú bežné z iných zdrojov (se-tenant pairs). Vnútorná časť zošitka so známkami sa označuje ako booklet pane.

Výrazom Prestige sú označované tie zošitky, kde sú známky doplnené textom a ilustráciami súvisiacimi s vybranou témou zošitka.

Coil, Coil strips

Známky vo forme rolky/zvitku (coil) vačšinou používané v známkových automatoch. Oficiálne použivaný termín britskou poštou je roll. Známky troch a viac kusov oddelené z rolky tvoria pásiky (coil strips), ktoré môžu byť horizontálne alebo vertikálne.

Commemoratives

Pamätné známky vydávané pri rôznych príležitostiach a výročiach.

Cylinder block

Blok známok z rohovej časti hárku nesúci číslo tlačiarenského valca. U Machins sú najčastejšie zbierajú bloky zo 6 známok (platí pre hárky z rokov 1967-2008).

Decimals

Známky vydané po februári 1971 už v desiatkovom systéme, kde 1 libra = 100 pencí. Penca má už štandardné označenie p.

Definitives

Poštové známky na bežné použitie, dostupné v predaji na pošte dlhšie časové obdobie. Vydanie sa neviaže k žiadnej zvláštnej príležitosti.

Double Head

Označenie používané pre výročné vydanie z roku 1990 s dvomi kráľovnami, Alžbetou II. a Viktóriou, doplnené známkou pre prvú triedu v roku 2000.

EME

Skratka pre Electro-Mechanically Engraved. Technika tlače, pri ktorej sú viacnásobné obrazy známok vyryté priamo do tlačiarenského valca a tento proces je riadený počítačom. Výsledkom je oveľa jasnejší obraz.

FDC (First Day Cover)

Obálka prvého dňa vydania s nalepenými známkami a príležitostnou pečiatkou s dátumom prvého dňa vydania.

Forgery

Falošná známka, podvrh. Takéto známky sú neplatné v poštovom styku, ale je (neoficiálne) povolené ich mať na zberateľské účely. Chýbajú im ochranné prvky, majú iný typ papiera, zúbkovania či odlišný farebný odtieň v porovnaní s oficiálnym poštovým vydaním. Známy je napr. výskyt falzifikátov 24p Machin vo farbe rust z roku 1993.

Grid

Jedna z tlačiarenských značiek na okraji hárku, zobrazuje mriežku s pozíciou pri tlači.

Gutter, Gutter Pair

Medzihárčie. Plocha papiera medzi neoddelenými priehradkovými hárkami. Známky zo susedných hárkov vytvárajú pár a plocha medzi nimi môže byť čistá alebo potlačená tlačiarenskými značkami.

Imperforate

Známka bez zúbkovania na jednej alebo viacerých stranách.

Imprint

Názov tlačiarenskej firmy na okraji hárku. Firmy podieľajúce sa na produkcii Machins: Harrison, De La Rue, Questa, Walsall, Waddington, Cartor. Posledne menovaná firma neoznačuje svoje meno na okrajoch.

Label

Kupón, potlačená alebo nepotlačená plocha papiera, ktorá dopĺňa hárček na potrebný počet známok. U Machins sa vyskytuje aj pri zvitkových pásikoch.

Litography

Litografia alebo kameňotlač je druhá najpoužívanejšia technika tlače pri produkcii Machins. Patrí do skupiny tlače z plochy a je založená na odpudivosti vody a mastnoty. Pokreslené miesta na litografickom kameni určené na odtláčanie priťahujú mastnotu - prijímajú farbu.

Margin

Okraj hárku okolo vytlačených známok. Môže byť čistý alebo s doplňujúcimi tlačiarenskými informáciami. Používa sa aj výraz selvedge.

Minisheet/Miniature sheet

Hárček (aršík). Zberateľský filatelistický materiál, vydávaný často pri rôznych výročiach alebo filatelistických výstavách.

MNH

Skratka pre Mint Never Hinged. Nepečiatkované známky bez poškodenia lepu. Ďalšie označenia sú UMM - Unmounted Mint alebo štandardne **.

NVI Machins (Non-Value Indicators)

Známky bez špecifikácie nominálnej hodnoty vo forme čísla. Namiesto toho je špecifikovaná predplatená služba, napr. 1st pre prvú triedu, 2nd pre druhú triedu a podobne. Môžu byť označované aj ako Service Inscribed.

Octagonal

Osemuholníkové samolepiace Machins z rokov 1973/74.

Phosphor band/bar

Fosforový pásik sa používa ako pomôcka pri strojovom triedení pošty a zároveň slúži aj ako bezpečnostný prvok na sťaženie falšovania. Označenia majú nasledovný význam: RB (Right Band) - pásik na pravej strane, LB (Left Band) - pásik na ľavej strane, CB (Center Band) - pásik v strede, 2B (2 Bands) - pásik na ľavej aj pravej strane súčasne.

Photogravure

Technika hĺbkotlače, ktorá používa fotografiu na vytvorenie viacnásobných obrázkov z originálneho negatívu pôvodného diela. Tie sa potom chemicky vyleptajú pomocou kyseliny do tlačovej dosky. Najpoužívanejší spôsob produkcie Machins.

PHQ Card

Pohľadnica s vyobrazením existujúcej poštovej známky. Často s nalepenou skutočnou známkou na prednej strane a (príležitostnou) pečiatkou. V takom prípade ide o analogickú pohľadnicu.

Pre-decimals

Známky výdané v starom menovom systéme, do februára 1971. 1 libra sa delila na 24 shillingov a 1 shilling na 12 pencí. Ľahko identifikovateľné, penca je označená písmenom D alebo je nominálna hodnota v shillingoch. Často označované aj ako £sd MACHINS.

Regionals

Súhrné označenie pre známky vydávané pre ostrov Man, Severné Írsko, Škótsko a Wales, v prípade Machins doplnené heraldickými symbolmi jednotlivých krajín.

SBP

Skratka pre Security Backing Paper. Do decembra 2015 boli všetky Security Machins dodávané na čistom podkladovom papieri. Následne britská pošta zaviedla ako ochranný prvok nový typ podkladového papiera, ktorý už obsahuje slová ROYAL MAIL.

Security cuts, Security slits

Bezpečnostný prvok u samolepiacich Machins, dva oválne výrezy v tvare U vyrezané do známky.

Security Machins

Machins vydávané od roku 2009, s dvoma konkrétnymi typmi ochranných prvkov, majú oválne výrezy v tvare U a text na pozadí známky a/alebo podkladového papiera. Nazývané aj U-Machins.

Self-adhesive

Samolepiace známky bez potreby aktivácie lepu vodou. Prvá samolepiaca známka s dizajnom Machin bola uvedená do obehu 19. októbra 1993. Išlo o známku pre prvú triedu vo farbe flame.

Se-tenant pairs/strips

Horizontálne alebo vertikálne páry/pásiky známok odlišných nominálnych hodnôt, farieb alebo dizajnu. Zdrojom môžu byť napríklad známkové zošitky, hárčeky či rolky.

Shade

Odlišný farebný odtieň, zväčša neplánovaná odchýlka vo výslednej farbe známky.

Sheet

Tlačový alebo priehradkový hárok (u Machins s 25, 50, 100, 200 alebo 240 známkami). Priehradkový - counter sheet, tlačový - printing sheet.

Smiler

Známkové hárky veľkosti A4 doplnené kupónmi (label) s generickým dizajnom. Doplnkový filatelistický materál vydávaný britskou poštou.

Tête-bêche

Označenie pre spojenú dvojicu známok, kde jedna známka je hore nohami voči druhej a vytvárajú horizontálne alebo vertikálne páry. Tieto dvojice môžu byť vytlačené úmyselne alebo náhodne.

Traffic lights

Kontrolné značky použitých farieb na okraji hárku alebo v medzihárčí. U britských Machins sú kruhového tvaru, pre Hong Kong sú štvorcové.

Trials

Skúšobná tlač známok kvôli testu výslednej kvality farby, lepu a ďalších parametrov. U decimálnych Machins sa vyskytujú známky bez nominálnej hodnoty (tlač Courvoisier) alebo s nominálnou hodnotou 00p (tlač De La Rue). Oficiálne nedostupné pre verejnosť, ale objavujú sa v malých množstvách na predaj cez eBay a podobne.

Underprint

V rokoch 1982-86 bolo vydaných 8 nominálov so symbolmi na zadnej strane na označenie známok oficiálne predávaných so zľavou. Toto, medzi zberateľmi zaužívané označenie, je nepresné, lebo symboly boli vytlačené na vrchu lepu, nie pod ním.

U-Machins

Označenie Machins, ktoré majú katalógové číslo začínajúce na U, podľa Stanley Gibbons katalógov. Rozsah od U2911 do U3966. Majú ochranný prvok, oválne výrezy (security cuts), v tvare U.

Watermark

Vodoznak (priesvitka). Jeden z ochranných prvkov na sťaženie falšovania. U Machins sa používal len pri vydaniach pre Hong Kong. U britských boli namiesto vodoznaku použité iné ochranné prvky.

X-Machins

Označenie Machins, ktoré majú katalógové číslo začínajúce na X, podľa Stanley Gibbons katalógov. Rozsah od X841 do X922. Zúbkovanie je štandardné, bez výrezov v tvare elipsy.

Y-Machins

Označenie Machins, ktoré majú katalógové číslo začínajúce na Y, podľa Stanley Gibbons katalógov. Rozsah od Y1667 do Y1803. Na oboch vertikálnych stranách má časť zúbkovania tvar elipsy.