Príležitostné vydania

Britská pošta vydáva okrem definitívnych známok aj známky pamätné (commemoratives). Pri rôznych príležitostiach boli vydané aj výročné Machins, či už samostatne alebo ako súčasť hárčekov a bookletov.

Penny Black Anniversary (1990, 2000)

Séria 5 známok pripomínajúcich 150. výročie vydania Penny Black, bola vydaná v roku 1990. Je známa tiež pod označením Double Heads. Machinov portrét Alžbety II. prekrýva portrét kráľovnej Viktórie. Vzhľadom na to, že ide o neveľký počet nominálov, existuje pomerne veľké množstvo odlišných typov. Jedným z dôvodov je aj to, že na tlači sa podieľali až štyri tlačiarenské firmy: Harrison, Walsall, Questa a Cartor. Ďalšie odlišnosti vznikli z dôvodu existencie známok s perforovanými aj neperforovanými stranami.

V roku 2000 bola séria doplnená známkou v rovnakom dizajne aj pre prvú triedu, a to pri príležitosti 160. výročia vydania Penny Black, v čiernej farbe.

Penny Black Anniversary

Image credit: Robin Harris, Adminware. Penny Black Anniversary

Millennium (2000)

Špeciálne vydanie známky pre 1.triedu, tzv. Millennium, bolo vydané 6. januára 2000, pri príležitosti nového tisícročia (teda o rok v predstihu, keďže nové milénium začalo až 1.1.2001). Známka je špecifická tým, že hlava má väčší rozmer ako u definitívnych vydaní a tiež chýba orámovanie resp. vzdialenosť od okraja. Dočasne nahradila štandardnú známku pre prvú triedu vo farbe flame a bola stiahnutá na konci roka.

Stamp Show (2000)

Pri príležitosti filatelistickej výstavy v Londýne bol vydaný tzv. Exhibition souvenir, hárček, na ktorom je 8 známok Machins doplnených farebnou paletou Jeffreyho Matthewsa.

Stamp show

Hárček "Matthews Palette" zo Stamp Show (2000)

The Machin Definitives 40th Anniversary (2007)

Pri 40. výročí vydávania definitívnych známok s dizajnom Arnolda Machina bol vydaný Hárček s dvoma známkami pre prvú triedu a dvoma Machins v nominálnej hodnote jednej libry. Dizajn zobrazuje portrét Arnolda Machina a prvú známku celej série v hodnote 4d.

40th Anniversary

Hárček The Machin Definitives 40th Anniversary (2007)

Festival of Stamps, London (2010)

Každých 10 rokov sa koná v Londýne medzinárodná filatelistická výstava a pri tejto priležitosti bol v roku 2010 vydaný ďalší hárček, tentokrát s 11 známkami Machins, doplnený kupónom s logom výstavy.

Festival of Stamps

Hárček z Festival of Stamps, London (2010)

Arnold Machin Birth Centenary (2011)

Pri príležitosti 100-ho výročia narodenia Arnolda Machina bol vydaný hárček s desiatimi známkami prvej triedy vo farbe gold. Známky v hárčeku majú jedinečné textové kódy, pre rok vydania AM11 (namiesto klasického MA11) a pre zdroj MMIL. Tlač Walsall.

Arnold Machin Birth Centenary

Hárček: Sté výročie narodenia Arnolda Machina (2011)

Diamond Jubilee (2012)

Ďalšie výročné vydanie známky pre 1.triedu vyšlo v roku 2012, pri príležitosti diamantového jubilea vládnutia Alžbety II. Známka sa používala do 30. júna 2013 a následne bola nahradená štandardnou známkou pre prvú triedu v červenej farbe Royal Mail red. Bola k dispozícii samostatne, aj ako súčasť hárčeka.

Long to Reign Over Us (2015)

V septembri 2015, k 90-tym narodeninám kráľovnej a súčasne z dôvodu, že sa Alžbeta II. stala najdlhšie vládnucim britským monarchom, bol vydaný prezentačný balíček obsahujúci hárček s 5 známkami, na ktorých dominuje ikonický Machinov dizajn. Súčasťou je aj definitívna známka pre prvú triedu vo farbe Amethyst purple, ktorá na 12 mesiacov nahradila dovtedy používanú, červenú.

Long to Reign Over Us

Hárček Long to Reign Over Us (2015)

Golden Anniversary (2017)

Rok 2017 bol bohatý na výročné vydania. Na počesť 50-teho výročia používania dizajnu od Arnolda Machina na poštových známkach vyšli hárčeky aj prestige booklet:

  • The Machin Definitive 50 Years of a Design Icon Miniature Sheet. Hárček so 7 známkami, pričom každá symbolizuje dôležitý míľnik (decimalizácia, výročie Penny Black, prvá samolepiaca známka atď). Posledná je £1 potiahnutá fóliou z 22-karátového zlata.
  • The Golden Anniversary Celebration Miniature Sheet. Hárček so 6 známkami pre prvú triedu, mapujúci postupný vývoj dizajnu použitej busty.
  • The Machin Definitive 50th Anniversary Prestige Stamp Book. Prestige booklet s 5 hárčekmi.

Viac detailov o týchto vydaných materiáloch si môžete pozrieť v Britskom filatelistickom buletine (originál, v anglickom jazyku) z apríla 2017.

65th Anniversary of the Accession (2017)

Pri 65. výročí nástupu kráľovnej Alžbety II. na trón bola vydaná 5 librová známka vo veľkom formáte vo farbe Sapphire Blue. Oficiálne je zaradená medzi definitívne známky, hoci jej nominálna hodnota nezodpovedala vtedajším platným tarifám pre poštové služby.

65th Anniversary

65th Anniversary of the Accession (2017)

Pri vyššie spomínaných výročiach a výstavách boli vydávané aj ďalšie filatelistické materiály ako napríklad obálky prvého dňa vydania, príležitostné pečiatky, prezentačné balíčky, smilers (známkové hárky veľkosti A4 doplnené kupónmi s generickým dizajnom) a iné.